Historie

Historie budovy, kde se nachází hospoda U Kerama, spadá až do roku 1887.

Naše rodina jej získala v roce 1945, při poválečném osidlování pohraničí, kdy se moji prarodiče přistěhovali z Čáslavi a jako zemědělci tu začali obhospodařovat 15 hektarů půdy.

Součástí hospodářství domu byly i 3 stodoly, kravín a ustájení pro koně.

Toto všechno ale bohužel museli po roce 1952 odevzdat JZD, navráceno bylo až po 1989....

Pro zajímavost, kravín stál do roku 1980 na místě dnešních místností jako je kotelna, uhelna a garáž.

 

 

Avšak historie hospody U Kerama se datuje rokem 1998, kdy jsme na cca 50 m2 vybudovali klubovnu, ale díky narůstající oblíbenosti došlo k dalšímu rozšíření a 1.června 1999 jsme slavnostně otevřeli hospodu zhruba pro 40 lidí.

Oblíbili si ji zejména motorkáři, cyklisté, ale i vodáci, takže následovala výstavba venkovní terasy, sportovního zázemí jako nohejbalové a dětské hřiště, které pro nás vytvořil ak mal. Atila Voros. Proběhla i modernizace baru, výstavba kuchyně a skladových prostor.

V současnosti probíhá další etapa ''přestavby“.

 

Historie Žízníkova

Vesnice Žizníkov je část okresního města, která se nachází zhruba 3 km na jihovýchod od České Lípy. Prochází tudy železniční trať Liberec - Ústí nad Labem, na které se jihovýchodně od Žizníkova nachází výhybna pojmenovaná podle této vesnice.

Vesnice má dvě části, mimo starší vsi ještě Nový Žízníkov. S městem Česká Lípa je obě spojuje i linka MHD společnosti BUS-Line (dříve ČSAD Semily). Za obcí směrem k České Lípě je Žízníkovský rybník, kde vede červená turisticky značená cesta.

Zhruba 300 metrů na sever vede silnice II/263 z České Lípy na Zákupy a Mimoň, po níž je vedena značná část dopravy. Silniční spojka spojující obec s touto komunikací přetíná tok Ploučnice po mostě, který byl poničen při povodni roku 2010. Oprava mostu byla provedena v roce 2012 za 22,6 mil. Kč firmou Pražské silnice a vodohospodářské stavby a. s.

Silniční spojka přetíná také cyklostezku Vlčí Důl vedenou po tělese zrušené železniční trati. Poblíž křitovatky je dodnes budova bývalé železniční stanice.

 

 

Záplavy 2010

Tisíciletá voda, která brala vše, co jí stálo v cestě, přinesla tragické události do 81 obcí a měst našeho kraje včetně Žízníkova, zasáhla celkem 1872 domácností a způsobila škody za více než 8 miliard korun. Živelní pohroma si vyžádala i oběť nejcennější, neboť v průběhu rozsáhlých povodní přišlo o život 5 lidí.