Ceník tábořiště

Řád tábořiště

Osoba - 60Kč/den

Dítě do 15 let - 40Kč/den

Stan - 100Kč/den

Auto - 70Kč/den

Motocykl - 50Kč/den

Karavan - 150Kč/den

1. Chovat se slušně vůči dalším lidem a přírodě
2. Nezanechávat žádné odpadky (všude jsou odpadkové koše)
3. Dodržovat noční klid (22h-6h)
4. Rozdělávat ohniště pouze na místech jim vyhrazených