Ploučnice

Základní informace o řece Ploučnici
Délka toku: 106 km
Plocha povodí: 1194 km²
Průměrný průtok: v Benešově n/Pl. 8,6 m3/s
Pramen: Osečná (ČR) 654 m.n.m
Ústí: do Labe v Děčíně na 95,1 km (P)

 

 

Prameniště Ploučnice se nachází u obce Osečná a je označováno za jedno z nejvydatnějších pramenišť ve střední Evropě. Vydatnost pramenů neklesá ani v době dlouhodobého sucha. Proto je Ploučnice až po Benešov nad Ploučnicí celoročně splavná. Délka celého toku měří více než 105 km. Tento pravobřežní přítok Labe s povodím 1194 km2 je zarostlý břehovými porosty a klikatí se lučinami v písečném a hlinitém řečišti.

Ploučnice se od ostatních českých řek poněkud liší. Nenajdeš na ní žádné dlouhé jezy ani propustě. Zato se vyznačuje klikatící se plavbou romantickými zákoutími meandrů. Všichni známe okřídlené pořekadlo, že páru, který sjede řeku a cestou se nepohádá, vydrží manželství. Tak na Ploučnici toto pravidlo raději nezkoušejte. Zjistili byste, že se nikdy neoženíte nebo nevdáte. Meandrující řeka Ploučnice tě nenechá, aby ses příliš rozptyloval a neustále zkouší tvoji vodáckou dovednost.

Na Ploučnici se musíš připravit s vědomím, že jedeš do pustiny. Mimo jídla a pití, které jsou samozřejmostí, nezapomeň na zásobu vody, spacák, případně stan, teplé oblečení k večernímu ohýnku, pytel nebo nádobu na odpadky, baterku, sirky, misku na jídlo, hrníček, lžíci a tuto kilometráž.

Obvyklé začátky plavby jsou na Průrvě, v Mimoni u skautské loděnice nebo u mostu, u mostu na Borečku, u mlýna v Brenné, z Kerama v Žizníkově, z Malé Veleně a z Březiny. Úsek, který si vybereš, záleží jenom na tobě. Nejfrekventovanější je horní část Ploučnice z Průrvy na Keramo. Dá se říci, že Ploučnice je nově objevená řeka, před dvaceti lety pojem vodák neznala.

Závěrem bych ti popřál šťastnou plavbu a zároveň tě žádám, aby místa, která pojedeš, po tvé návštěvě zůstala čistá, ne-li čistší.

Počasí

Trasy

U KERAMA ŽIZNÍKOV - ČESKÁ LÍPA DUBICE (koupaliště)
délka úseku: 8 km
přibližná doba splutí: 2 až 3 hodiny plavby

HEŘMANIČKY - U KERAMA ŽIŽNIKOV
délka úseku: 6 km
přibližná doba splutí: 2 hodiny plavby

Všechny trasy...

Fotogalerie

Vybavení půjčovny bylo pořízeno za přispění Ministerstva pro místní rozvoj