Historie

Naše rodina jej získala v roce 1945, při poválečném osidlování pohraničí, kdy se moji prarodiče přistěhovali z Čáslavi a jako zemědělci tu začali obhospodařovat 15 hektarů půdy.

Součástí hospodářství domu byly i 3 stodoly, kravín a ustájení pro koně. Toto všechno ale bohužel museli po roce 1952 odevzdat JZD, navráceno vše bylo až po roce 1989.

Vše ale začalo roku 1998, kdy jsme na ploše 50m² vybudovali klubovnu.

Díky zájmu a narůstající oblíbenosti došlo 1. června roku 1999 k rozšíření a následnému otevření hospody pro zhruba 40 lidí.